Hållbarhet

Vi jobbar systematiskt med ständiga förbättringar och kundfokus. En av våra viktigaste miljöaspekter är att förlänga livslängden på tunga fordon genom bra service och ombyggnationer.

Vårt miljö-och kvalitetsledningssystem är certifierat gentemot de internationella standarderna ISO 14001 och 9001.

Miljö-och kvalitetspolicy

Lastvagnsservice är en auktoriserad Scaniaverkstad som utför service samt reparationer och ombyggnationer av främst Scanias fordon. Företaget bedriver även verkstad och försäljning inom slang & hydraulik samt svetsning.

Våra drivkrafter för att driva ett systematiskt och förebyggande förbättringsarbete är:

  • ambitionen att hålla högsta möjliga service till våra befintliga och nya kunder
  • upprätthålla trivsel och säkerhet på vår egen arbetsplats

Detta möjliggörs genom att:

  • våra kunder och personal har en öppen dialog för likvärdigt synsätt gällande leveranstid och resultat.
  • hålla rent och snyggt och visa varandra respekt på arbetsplatsen
  • vara lyhörda för idéer och förslag till miljö och kvalitetsförbättringar och ständigt arbeta gemensamt för företagets utveckling.
  • återkommande utveckla vår kompetens för att fortsätta ligga i framkant.
  • vi håller oss ajour med utveckling inom teknik, ekonomi, miljö och arbetsmiljö.
  • återkommande identifierar och värderar risker och vår möjlighet att förbättra miljö, arbetsmiljö och kvalitet genom inköp, egen verksamhet och kundnytta.
  • löpande ompröva våra rutiner för att säkerställa vårt skydd av miljön genom rätt förebyggande och akuta åtgärder i syfte att minimera utsläpp och olyckor.
  • säkerställa att lagar och andra bindande krav efterlevs med god marginal.