Verkstad

Verkstad

I vår verkstad sker service och underhåll av lastbilar, renhållningsfordon, kranar, lastväxlare, vågsystem (Botek), etc. Vi har certifierade medarbetare och miljöanpassad utrustning för tömning och påfyllning av kylanläggningar (AC). I verkstaden finns godkänd utrustning för bromstest av tunga fordon. Specialistkompetenser finns även inom bilsmide, svetsarbete, bil-el och fordonshydraulik.

Auktoriserad verkstad

I vår verkstad finns en bred kompetens och utrustning för arbete inom många olika områden. Vi utför reparationer och service, ombyggnationer och påbyggnationer. Auktorisation innebär att vi är en kontrollerad och godkänd serviceverkstad på uppdrag av välrenommérade samarbetspartners som Scania, NTM, Sunfab och Joab.

Om- & påbyggnationer

Vi antar gärna utmaningar och har specialistkompetenser inom bland annat bilsmide, svetsarbete, bil-el och fordonshydraulik. Kompetens och erfarenhet är viktigt i arbetet med kundanpassade påbyggnationer och ombyggnationer.